is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleediiigstukkeu of distinctive teekenen nog mogten dragen, zonder in het bezit te zijn van een behoorlijk paspoort, en insgelijks ia alle gevallen waarin het of door bekentenis van den deserteur , of op eenige wijze hoegenaamd blijken zoude dat een deserteur van eene der Hooge contracterende Partijen zich op het grondgebied van den anderen bevindt , zal hij dadelijk, zonder voorafgaand aanzoek, worden aangehouden , ten einde onmiddellijk in handen der bevoegde ambtenaren die zich op de grenzen van het andere gouvernement bevinden, te worden overgeleverd.

VI.

Indien er door ae ontkenning van den aangehouden persoon of anderzins eenige twijfelingen omtrent de identiteit van eenen deserteur waren opgekomen, zal de vorderende of belanghebbende partij vooraf de niet genoeg ingelichte daadzaken moeten bewijzen , op dat de aangehouden persoon, in vrijheid gesteld , of aan de andere partij zoude kunnen worden terug gegeven.

VII.

In alle gevallen zullen de aangehouden deserteurs worden overgeleverd aan de bevoegde autoriteiten,

A 4