is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zullen afschriften dezer worden gezonden aan Onzen Minister van Justitie , aan Onzen Minister van Staat, heiast met de gerierale directie der Ontvangsten, aan Onzen Staatsraad, Directeur-Generaal voor de Zaken van den Hervormden Eeredienst, aan den Directepr-Generaal voor de Zaken van den Roomsch Katholijken Eeredienst, alsmede aan den Raad van State, tot informatie en narigt respectivelijk.

Brussel, den 2isten Maart 1821.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.