is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 17. BESLUIT, houdende suppressie van eènige vredegeregten in de provincie Zuidbraband • . 5 Julij 1822.

N°. 38. BESLUIT, houdende verklaring dat de fabrijk-goederen der kerken in de zuidelijke provinciën met het domein zijn vereenigd geworden 6 * «

N°. 19. BESLUIT, houdende strafbepalingen tegen hen die, zonder bevoegdheid,

lager onderwijs geven in zowdanige provinciën, waar nog geene voorzieningen daaromtrent zijn vastgesteld • ittft'ii'fttt tiiüS s cc

N°. 20. WET, houdende de belasting op den

WIJD • 2 7 ft (C

N'. 21. WET , houdende de belasting op de

suiker 27 « «

N°. 22. BESLUIT, waarbij ten behoeve van de lands drukkerij het regt voorbehouden wordt , tot den druk en de uitsluitende uitgave- van het staatsblad en het journal ofliciel 3o « e,

N°. 23. BESLUIT, waarbij ten Lelioe\e van de lands drukkerij het uitsluitend regt tot het drukken en uitgeven van de Pharmacopoea Belgica wordt voorbehouden 3o « c<

N°. 24. WET , houdende creatie van werkelijke schuld , tot voorziening in de behoeften van 'sRijks schatkist. . . 2 Aug. «

N°. 25. WET , inhoudende den zevenden titel

van het burgerlijk wetboek k k

N'. 2G. WET, inhoudende den achtsten titel

van het burgerlijk wetboek. .... 2 « «