is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afiouderlijk, cu naar mate dezelve nullen in het licht komen, le kunnen aanschaffen;

Gezien het rapport van Onzen Minister van Jüstitïe, van den 6den Juli 1821;

Gelet op het advijs van den Raad Yan State, van den 2o«t«n Juli 1821;

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, van den 4tien Augustus 11.;

Gezien het nader advijs van Onzen Minister van Binnenlandsclie Zaken en Waterstaat, van den 2i»'«o November 1821;

Den Piaad van State nader géhoord (advijs 10 De«mber 1821 , n°. 12 ;

Gezien het nader rapport van Onzen Iaatstgemelden Minister, van den C*'«n dezer ;

Gezien het door hem en Onzen Minister van Justitie op denzelfden dag , uitgebragt gemeenschappelijk rapport;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, gelijk geschiedt bij deze, dat door de zorg van Onzen "SU*Urlt*d, belast niet de directie der Staats-Sccrc