is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

TWEEDE AF DEELING.

Van hetgeen tot de lasten der gemeenschap behoort.

6. De gemeenschap omvat, wat derzelver lasten betreft:

1°. Al de roerende schulden, waarmede de echtgenooten ten tijde van liet voltrekken van hun huwelijk bezwaard waren.

2°. Al de schulden, zoo in hoofdsommen als in achterstallen of interessen bestaande, welke door den man, staande de gemeenschap, of door de vrouw, met toestemming van den man, gemaakt zijn.

5°. Alle achterstallige opkomsten en interessen van renten of schulden , waarmede cle goederen bezwaard zijn , welke aan den een of deu ander der echtgenooten in eigendom toebehooren , doch geene andere.

4°. De reparatien , waartoe , een vruchtgebruiker t gehouden is, ten aanzien van de onroerende goederen, welke niet in de gemeenschap komen.

5°. Het levens - onderhoud der echtgenooten, de kosten tot de opvoeding en het onderhoud