is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kers der woningen en gebouwen, Waarin zifch list ^mobilair bevindt, hetzij dezelve eigenaars daarvan zijn of niet.

3g. De inwonende eigenaar of inwonende gebruï-1 ker eener woning, welke gemeubileerde of ongemeubileerde gedeelten, kamers of vertrekken van dezelve aan anderen verhuurt of afstaat, zal de belasting Van het mobilair, berekend naar de huurwaarde, vijfmalen vermenigvuldigd, van deszelfs geheele woning, verschuldigd zijn, behoudens zijn regt om dezelve op de medegebruikers te verhalen, in evenredigheid met hunne belastbare huurwaarde, vijfmalen vermenigvuldigd, voor zoo ver daaromtrent bij du huur-contracten geene andere bepalingen mogte» zijn of worden gemaakt.

oo. Gedeelten van woningen of kamers en vertrekken in woonhuizen, welke van den uitwonendert eigenaar of uitwonenden verhuurder worden in gebruik genomen, gemeubileerd of ongemeubileerd« zullen als afzonderlijke perceelen worden beschouwd, en de belasting van het daarin zich bevindend» mobilair, door de gebruikers verschuldigd zijn.

3i. Woonhuizen en gebouwen of gedeelten Van dien, welke niet dan bij de maand of de week worden verhuurd, zullen worden beschouwd, al#

B