is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien paarden houden , twintig guldens in eens.

Doch doorgaande meer dan tien paarden houdende , veertig guldens in eens.

43. Door paarden van gemak of weelde worden ve staan dezulke welke door particuliere personen of huisgezinnen worden gehouden in eigendom, of in vaste li uur of vast gebruik van anderen, en dienende om gebruikt te worden als rijpaarden, onuer het zadel of om gespannen te worden voor rijtuigen.

Onder vaste huur of vast gebruik, wordt de huur van paarden ia de maand , en alle verdere huurafstand of gebruik anders dan bij de reis, verstaan.

4 i. De belasting van vijf guldens voor ieder paard welke hierboven art. 4a, § 2, deu pikeurs, voerlieden , stalhouders en verhuurders van paarden is opgelegd, zal in mindering kunnen strekken op de belasting wegens vaste huur, wanneer het aan den ontvanger op eene voldoende wijze zal zijn gebleken , dat de paarden , wegens Welke evengemclde schatpligtigen zijn aaugeslagen , aan anderen iu vasle huur zijn afgestaan.

45. Van hot» aantal belaste paarden, welke in du

B 5