is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning of gebouw, gelijkvloers , en tier twee volgende verdiepingen, mitsgaders afzonderlijk derhoogere verdiepingen en der bewoonde kelders ? of verlangt gij dat het soort en getal der deuren en Vensters door de schatters worde opgenomen en geteld?

49, Hoeveel is het getal haardsteden in iedere woning of gebouw? of verlangt gij dat hot getal haardsteden door de schatters worde geteld ?

5°. Verlangt gij dat de mobilaire waarde naar