is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis, kelder, zolder of andere bergplaats, gelegen binnen zoodanigen afstand van eenige bergplaats -van wijnen onder doorloopend crediet als door den daartoe te bepalen ambtenaar naar de plaatselijke gelegenheid zal worden vastgesteld, behoudens beklag bij den directeur van de provincie of des noods bij de generale directie.

De voorschreven bergplaatsen zullen bovendien door denzelven ambtenaar tot den opslag van veraccijnsde Wijnen moeten worden toegelaten, alvorens tot dat einde te worden gebruikt.

Overtreding van een of ander zal worden gestraft met eene boete van vier honderd guldens ; en zal de administratie daarenboven regt hebben om den overtreder het genot van doorlóopend crediet, gedurende eenen bepaalden tijd, die nimmer twee jaren zal mogen te boven gaan, te ontnemen, en hem te Verpligten tot het dadelijk veraccijusen van zijnen voorraad wijn.

i3. De handelaar in het groot of de wijnkooper zal de bevoegdheid hebben, zijne, onder genot van doorloopend crediet, ingeslagen wijnen zoodanig over te steken, aantevullen, te versnijden of te verlengen, pis hem tot gerijf van zijnen handel zal goeddunken.

Hij zal echter gehouden zijn van deze bewerking, voor zoo veel dezelve eene vermeerdering van vocht ten gevolge hebbe , schriftelijk kennis te geven aan