is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

• HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 2 2.) BESLUIT van den 5osten Juli 1822 , waarbij ten behoeve van de lands drukkerij het regt voorbehouden wordt, tot den druk en de uitsluitende uitgave van het Staatsblad en het Journal ofhciel.

WiJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-iiertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien Ons besluit van den 2den Julij 1822 (staatsblad n°. 16);

Hebben besloten en besluiten :

Wij verklaren bij dezen, ten behoeve der lands drukkerij, te reserveren het legt tot den druk en tot de uitsluitende, zoo gezamenlijke al« afzonderlijke, uitgave van het Staatsblad en het Journal officiel, behoudens dat het aan eiken een iegelijk zal vrijstaan om de daarin voorkomende wetten, reglementen, besluiten enz., in dagbladen , nieuwspapieren en andere periodieke geschriften, mitsgaders in werken ,