is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meerdere sterkte dan oo.i graden, naar evenredigheid.

Het bovenstaande tarief zal worden vervangen door een ander, nadat het gebruik van eenen honderddeeJigen Nederlandschen thermometer en Nederlandschen. vochtmeter, overeenkomstig de bij de wet van 21 Augustusi8i6, aangenomen grondbeginselen zal zijn ingevoerd.'

I)e accijns op de buitenlandsche likeuren zal bedragen vier en twintig guldens het Nederlandsche vat, om het even van welke sterkte of gehalte.

Meerdere of mindere hoeveelheid dan een vat naar evenredigheid.

2. De accijns van het huitenlandsch gedisteleerd zal verschuldigd zijn dadelijk bij den invoer van buiten 's lands.

Het van buiten 's lands ingevoerd wordende gedisteleerd, zal vóór den inslag, bij de lossing door de daartoe gestelde beambten worden geroeid door proeving gekeurd" en met den vochtmeter gewogen Worden ; alles volgens de bepalingen bij de

algemeene wet op den ophef der accijnsen voorgeschreven.

Dc administratie en de belanghebbenden hebben

'iet re?t 0In eene lladere Beijing, keuring of weging te vorderen , ten koste van ongelijk.

4. De invoer van huitenlandsch gedisteleerd on-

A 3