is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

makers zullen ook gehouden zijn dezelve te nummeren.

Het gebruik van zulke losse kransen, zonder voorafgaande aangifte , of het gebruik van eene andere dan de aangegevene krans, zal gestraft worden met eene boete van vier honderd guldens, onverminderd de betaling van den accijns berekend naar de grootte der kransen.

Wanneer echter in het laatste geval, de niet aangegeven krans geene meerdere ruimte dan de aangegevene mogt blijken te hebben , zal dit verkeerd gebruik slechts met eene boete van vijftig guldens worden gestraft.

o4. De werkzaamheden ia de beslagkuip of kuipen der azijnmakers van de tweede klasse, zullen niet langer mogen duren dan zestig uren, met dien tijd zal de gisting der stoffe in dezelve moeten geëindigd zijn; de bostel of het overblijfsel van de bewerkte meelspecien, zal binnen een uur na dien tijd uit de beslagkuipen moeten weggenomen zijn.

55. De azijnmakers der tweede klasse zullen zich, wat het bepalen van den tijd voor het aansteken van het vuur onder den ketel betreft, ten einde \iet water te koken tot de weeking der meelspecie bestemd, moeten regelen en gedragen naar het gene deswege bij art. 18 der wet, voor de brouwers is voorgeschreven.