is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

romrner moeten aangegeven en gebruikt wórden ;

S3. Of hij al dan 'niet gist zal maken en liet getal en nommers der bakken, uit dewelke hij gist zal scheppen ;

9°. Het getal , de nommers en den inhoud der ruwketels, weike men tot de ruwstoking zal gebruiken ;

10% Het getal, de nommers en den inhoud der disteleerketels , waarvan men tot het overhalen van den moutwijn of ruwnat gebruik wil makei^ ii°. liet getal der op eiken dag te doene ruwstooksels ;

12 . Het uur waarop de lading van het beslag op de ketels , voor elk ruwstooksel, zal plaats hebben ; 1 ) . Of hij al dan niet van de versnellings-kuip gebruik zal maken ; i4°. Het uur waarop het eerste vuur zal ontstoken worden, om de ruwstoking te beginnen, op eiken dag dat die ruwstokingen zullen geschieden ;

ï5°. Den tijd hoe lang elke ruwstoking zal duren; i6°- Het uur waarop de laatste ruwstoking, van el-

ken dag , zal afgeloopen zijn ;

17 D-;*n dag der laatste ruwstoking van het beslag

dat men aangegeven heeft > te zullen beslaan; l0°. Dj dagen waarop de overhaling to-t moutwijn

zal plaats hebben ; if. De uren op dewelke het vuur op eiken dsg 011-