is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, zullen worden vervangen door de tegenwoordige algemeene wet en het gelijktijdig in te voeren tarief van regten op in-, uit- en doorvoer, mitsgaders door de bijzondere wetten op de accijnsen, welke reeds zijn, of vervolgens nader, zullen wordendaargesteld.

o. Hetzelve tarief zal worden toegepast op alle zoodanige goederen, als, na het voorschreven tijdstip , in de zeegaten zullen worden binnen gebragt, of anders op het grondgebied des Rijks aankomen , en op alle dezulken, welke, na dien zelfden tijd, op de kantoren ten uitvoer, of uit de entrep6ts, tot verblijf binnen 'slands, of ten doorvoer zullen worden aangegeven.

Door goederen worden in deze wet begrepen, allo Waren en koopmanschappen, geene uitgezonderd, mitsgaders paarden en allerhande vee.

Goederen, welke met accijns zijn bezwaard, zullen in de bepalingen dezer wet, die op dezelve bijzonder toepasselijk zijn, of speciaal worden genoemd, of in het gemeen worden aangeduid door de benaming van accijnsgoederen; en worden door regten alleen verstaan die, welke op den in-, uit- en doorvoer zijn gelegd.

4. Des Rijks inkomende, uitgaande en transiloregten, zijn van alle, daarvan niet expresselijk vrij-