is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestelde, goederen verschuldigd, zoo menigmalen dezelve liet Rijk worden in-, uit- of doorgevoerd.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de vrijdommen in het algemeen.

5. Behalve de goederen, welke, bij het voormelde taiief, van de voldoening van regten zijn vrijgesteld, zullen van de betaling daarvan zijn ontheven:

ï°. De ammunitie van oorlog, levensmiddelen en antleje behoeften , die aan en van onze legers, alsmede naar en van de forten en plaatsen, door dezelve bezet, verzonden worden, door of van wege het Departement van Oorlog; op aanzoek van hetzelve, zuilen door de administratie de vereischte vrij-paspodrten worden verleend.

2°. De aan regten onderworpene goederen, aan onze Ambassadeurs of Ministers, bij vreemde mogendheden, toebehoorende, en die, ter gelegenhoid van hun eerste vertrek , van hier zullen worden uitgevoerd. Ten opzigte van goederen , toebehoorende aau Ambassadeurs of Ministers van vreemde mogendheden, bij Ons ïesiderende , zal gelijke vrijdom vau regten kunnen genoten worden, als omtrent de goederen

* 3