is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarde daarin uitgedrukt, de berekening der regtcil geschieden naar de hoeveelheid.

124. De accijns-vrije goederen, behoorlijk aangegeven zijnde , zal de uitrekening der regten mogen worden overgelaten aan de ontvangers, en kunnen worden volstaan met de betaling van dat gene, het welk door deze voor de regten is uitgerekend; zijnde de ontvangers voor alle misrekeningen aan den lande verantwoordelijk, en de aangevers niet langer dan een jaar na de aangifte, geregtigd tot de terugvordering van het geen te veel betaald mogt zijn. na welken tijd hetzelve zal blijven in het voordeel deischatkist.

125. Het is den aangever van accijns-vrije goederen geoorloofd, zijne aangifte te veranderen, zoo iri hoeveelheid en soort als in waarde, zoo lang op het verkregene dokument, de visitatien der beambten nog niet aangevangen of eenige aanhaling of bekeuiing geschied is.

126. Er zal, op daartoe gedaan verzoek, moderatie van regten vergund worden wegens inkomende goederen, op de reize bedorven of beschadigd, ofschoon door onkunde niet als zoodanig aangegeven i mits dat dit verzoek gedaan worde vóór dat de goederen door den aangever tot en ouder zich zullen genomen zijn.