is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den inhoud der dokumenten , worden ontdekt , onder eene verkeerde benaming, dat is de eene specie voor de andere aangegeven te zijn, zullen worden aangehaald en verbeurd verklaard.

214. Zoo ook zullen worden aangehaald en verbeurd verklaard de partij of partijen accijns-vrije goederen, welke, bij vergelijking als voren, anders dan hij de verificatie , in de gevallen bij art. 122 omschreven, worden bevonden wel onder hunne ware of eigene benaming aangegeven, doch gedeeltelijk verzwegen te zijn.

215. Wel verstaande, dat wanneer het verzwegene in hoeveelheid op de partij van dezelfde soort van deze goederen , in het dokument vermeld, en bijeen gevoegd, slechts bedraagt een twaalfde gedeelte van het aangegevene of minder , het verbeurd verklaren zich zal bepalen tot dit gedeelte, doch kunnen worden vervangen door eene boete, ten beloope van het dubbele regt van het verzwegene, vooritransitOTgoederen, te berekenen naar hel regt, op aen invoer gesteld, mits de aangever of iemand zijnent wege zich daaromtrent aan den directeur in de directie, waarin de aanhaling is geschied, binnen veertien dagen daarna, schriftelijk verklare, en behoudens de verpligting tot voldoening van het te niin betaalde regt, zoo ver de goederen ten in-,

H 5