is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti. Dat de goederen zijn vrij en onbezwaard , ten zij eene afwijking hiervan door de administratie in bijzondere gevallen mogt zijn veroorloofd.

cl. Dat de gebouwde eigendommen voor brandschade worden verzekerd.

e, Dat de borgtogt bij de vermindering in de waarde der eigendommen worde gesuppleerd.

27". Wanneer de borgtogt bestaat in inschrijvingen op het grootboek van den Staat, zullen dezelve verbonden worden op den voet, bij de directie van het grootboek voorgeschreven, en worden aangenomen naar de waarde, bij de prijscourant voor het regt van successie, wekelijks bekend gemaakt ; met dien verstande, dat evengemeldewaarde, het bedrag der borgtogt, met twintig ten honderd, zal moeten te boven gaan, en worden gesuppleerd, zoodra dit surplus door eene daling in den prijs der inschrijvingen, beneden de tien ten honderd boven het bedrag van den borgtogt mogt zijn gekomen.

Bij aldien deze suppletie niet gegeven wordt, binnen acht dagen nadat zij gevorderd zal zijn, is de administratie bevoegd om de inschrijvingen te doen verkoopen.

I

27i. Voor zoo verre waren en koopmanschapper*

K 4