is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. invoer, uitvoer BEPALINGEN.

ALUIN. de ico pond. f i.oo f ° '5. yy

ï ' i " '

AMANDELEN. de 100 pond, f i 5° f °'5°| j-0' , . ' *.

J f

In doppen. de ioo pond'. f i-°° f «•c

AMARIL. de ioo pond- f 0.15 f 0 j0 , ': " r 'i i 5 ' ' ' j

AMMUNITIE. . .. i ' ' ' I

Allerhande klein schiet- en j : ! j

handgeweer , als: snaphanen , karabijnen, pistolen • "> I en pistoolholsters, pieken, r I hellebaarden , degens , sa-

b ls, bajonetten, en alle j

andere lig te oorlogs-instru-

meuten, harnassen , storm- * '«t ^

hoeden enz. daaronder be- f:: u0c], . I

grepen, gemonteerd en oa- , , . -• 'V ' 0t *• roeren dan met • 1

gemonteerd. « pet. , pc- «• •«. g

Geschut (metalen). de 100 pond. f 9°0 * ,0 > r

n (ijzeren). de 100 pond, f 2.00 1 °- | 0

Kogels (ijzeren of' kaaonko- ,0 f j

6 gels). de 100 pond. f 2.00 f j

„ (looden of s<ap'iaan- .3 ' f

en pistoolkogels). de 100 pond. f s.00 f 0 | I '

ANTIMONÏE. de 100 pond. f 0.60 f 0-^°| >'

ANIJS. (STAR-) de 100 pond. f 1 .oc f °^°j

APPELDRANK OF CIDER: ,0 f J

oP fust. het vat. f 7.50 f 0 5 |

Gebotteld op flesschen van ,0 > ' ^

116 of meer op het vat. de 100 flesschen. f 10 50 f „ ?5 ' >/

In seltscrwater-kruiken. de ioo kruiken, f 15 00 f °

Amazoonsteen - als J aweelen * Jmarlen

en. edele gesteenten.

Ambergrija, als Droogerijen. Amethisten, als Juweelen , paarlen en

edele gesteenten.

Ammoniak, [Gom] zie Gom,

Ankera , «ie 2 Jut.

Ansjovis, zie Yisch. Anijszaad, zie Zaad. Appelen, zie Vruchten• Appelstroop , zie Stroop•

A rak , zie Gedisteleeru- .fr,

Arsenicum , zie Katten*

B 3