is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVOER. UITVOER. °°J \ •'"^Nögo „

/\ ivE BEPALINGEN.

BIER: op fust. het vat. f 6.co f o.5° ' 1 1

„ gebotteld in flesschen : ;

van 116 of meer in het 1

vat. deioo flesschen. f 10.50 f o-5°

„ gebotteld in seitserwater- e 1

kruiken. de 100kruiken, f 15.00 f o-75 "

BIEZEN, 3 pet. 1 pet. ' ?i

BIjEN. de ko:f. f 0.05 f o.o5 ^

BLAAUWSEL of SMALT. de 100 pond. f 0,60 f o 3°

BLAAUW. (berg-, mineraal en - c ' \ H- .

torentjes-) de 100 pond. f 2.00 f 0.75 j,

/ . f

BLIK. de ico pond. f 6.30 f 0.2"

„ werk van blik , hetzij al .1 ! ,

dan niet verlakt of ge- ■ j f '

sehilderd. 6 pet* l pet.

'/

BLOEMBOLLEN. J pet. § pet.

, I

BOEKEN (in bladen of inge- ? Ü ,

r.aaid). de 100 pond. f 15.00 f 5.00 ^ 1

„ (ingebonden). de 100 pond. f 20.00 f 3.0°

BORAX, (ruwe) tinkal , en ('

half geraffineerde of t /

Oost indisehe. de 100 pond. f j .00 f 3-°° f ' 1 .

„ geraffineerde. de ico pond. f 6.00 f 0.2°

BOOMENen PLANTEN (le- lf!' .

vende) 2 pet. § pet. *

BORSTELWERK. 6 pet. pet. 'JÊl

Bind rottingen , zie Rottingen. Bloedkoralen , ais Juweelen , paarlèn en

edele gesteenten»

Bloemen, [kunst] zie Mode-utarai*\ Bokken-haar , zie Ilaar,

Bukken-yellen , zie Huiden t vellen en

leder.

Bokking , zie Visch *

Rn!na f A rmnriKrliol

Bombazijn , als ManafakW*"' Boonen , zie Granen,

Bonten . zie LijHwaden» Bontwerk , ais Pelterijei' Boomvruchten , zie

Vruchtif1'

Bordpapier , zie lJa.pier. Borstels , zie Ilaar.