is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tamarinde , ala Droogerijen.

Tarwe, zio Granen*

Teftik , zie Haar van kamelen , onder Haar.

'po£,S< NsL 4 IlE BEpALINGEN.

INVOER. unV©ER' J —

oO

TANDEN. (Elefants-) de 100 pond. f 5.00 f a-

f Walrus-) van de fr Nederlandsche

visscherij. vrij. 2 P=l' f

,, „van vreemde „ .

visscherij. 6 pct. 2 PL

TAPÏJTEN, vloerrapijten, ,f

tapijten-behangsels en tafel-

kleeden. , 10 Pct- * Pct' ,

TEER. dei 3 ton of k 000 f '

pond. t 1.00 t *5 *

TERPENTIJN. de 100 pond. f 0.30 f o- f 1

„ (Venetiaansche) de 100 pond. f 0.80 t o* j ^

olie. de 100 pond. f 1.00 f ° ■" "i'V,

V Ijt' der tl

THEE -><' 'ee zal verleend worden

„■ Boei en grove Gongo. de 100 pond. f 18.00 f °.3 . weende 55 - « '

„ Alle andere soorten van ; 5 l S5 Nn»,,® daarbown, i8Pct.

thee. de 100 pond. f 34-°o t 00 (iJVSl *e»Wen, wegende beneden

„ Theeën, welke blijken V% 6c-W ' 20 pcL

zullen , regtstreeks, en ' of, Sr°vf Congo , zal

* met onaangebroken la- v\ .f V0r,if • cn de thee< die

dingen, uit China of w/^^V^der d!!^0?rii h®?le

uit de Oost- Indische V£fl 4, 5v<SPes **rl" ^Uemere kis-

bezittingen van den PP« ^ <>* besloten te

Staat, voor rekening van th*6 zal worden toe-

Nederlandsche ingeze- , L'*ee. _ welle ) ofschoon zich

tenen , en met schepen , A;rjoPtn. .^vindende , volgens den

in het Koningrijk ge- '-Xy'». ler te Lande , ten tijde

bouwd, te worden in- 'Ju. 'ct ïiecjÏJ? Waarde heeft van twee

gevoerd: „ co- !Vis--'' MC! J?d,s.che Poad' ofdaar-

Boei en grove Congo. de 100 pond. f 7.00 t v ?e8even,. ïen allé' als Srove

„ Alle andere soorten van , 0.s51 V -jthee m0g«n. vorden

thee. de 100 pond. f 12.00 f J V^^ewaarde van twee gul-