is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maat, in de gerente Nijkerk, n*. 3o va . den <• meiuleggtr A, pachter van dei- Hart. d(,

Eene weide, groot-2 morgen, oude maat, 1» gemeente Nijkerk, n°. 3i van den domemlegger

pachter van de Raapkamp.

Eene weide, groot 4 morgen, oude maat, lu gemeente Nijkerk, n°. 52 Van den doiéeinieS3er

pachter ten Brink» ,

Eene weide, groot 2* morgen, oude maat, in

gemeente Nijkerk, n°. 35 van den domemlegger * '

pachter van Willegenberg. . ,0

Eene weide , groot af morgen , oude maat, m gemeente Nijkerk, n°. 54 van den domemlegger

pachter CornelisSen. ,e

Eene weide, groot i morgen, oude maat, in gemeente Nijkerk, n°. 36 van den domaulegger /

pachter V. Reuselaar. . ie

Eene weide, groot 5f morgen, oude maat, in gemeente Nijkerk, n°. 36 van den domemlegger

pachter V. Werkhoven. ^

Eene weide, groot 4 morgen , oude maat, in gemeente Nijkerk, n°. 5/ van den domemlegger

pachter Brands. .

Eene weide , groot 2* morgen, oude maat, ia gemeente Nijkerk, no. 33 van den domemlegger

pachter G. J. Traa. jc

Eene weide, groot 1 morgen 45o roeden,