is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.11 ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 20 \an den do uit inlegger A, pacliler Sterk.

Een stuk als voren, groot I bunder 70 roeden 5i ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 21 van den domeinlegger A, pachter Verkerk.

Een stuk hooi- of weiland, groot 4 bunders 5o roeden 62 ellen, in de gemeente Kuilenburg, 110. 22 van den domeixjlegger A, pachter de Jong.

Een stuk als voren, groot 1 bunder 70 roeden 5i ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 20 van den domeinlegger A , pachter Uitervvaas.

Een stuk als voren, groot X bunder 70 roeden, 5i ellen, in de gemeente Kuilenburg, nc'. 24 van den domeinlegger A, pachter van Beuzichem.

Een stuk als yoren, groot I bunder 70 roeden 5i ellen, in de gemeenlo Kuilenburg, n°. 20 van den domeinlegger A, pachter Jagers.

Een stuk als voren, groot X bunder 70 roeden 5i ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 26 van den domeinlegger A, pachter van Hooft.

Een stuk als voren, groot 1 bunder 70 roeden 3l ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 27 van den domeinlegger A, pachter de Ridder.

Een stuk als voren, groot 5 bunders 4o roeden 62 ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 28 van den domeinlegger A, pachter van Weerdenburg.

Een stuk als voren, groot 5 bunders 4o roeden