is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. De Dijkgraven, Presidenten en verdere leden van alle Ilooge en andere Heemraadschappen, Wateringen, Waterschappen , Dijk- en Polderbestaren en andere dergelijke Kollegien, hoe ook genaamd, aan welke eenige beheering over rivier- of zeewaterkeerende dijken of werken is toevertrouwd.

h. De Secretarissen , Dijkschrijvers, Griffiers, Rentmeesters of Penningmeesters, welke bij deze Kollegien fungeren , voor zoo ver deze ambtenaren door den Souverein, de Stadhouders in der tijd, de voormalige Provinciale Hoven of eenige andere publieke autoriteit, plagten benoemd te worden.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, en hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo, den 7<^en September 1822.

WILLEM.

Vctn weqe den Koning, I. G. D F. MF.Y VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den vijftienden September 1822.

De Staatsraad, belast met de directie der Staats — Secretarij,

j. o. DE MEY VAN STREEFKERK.