is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 44.) BESLUIT van den 5den October

1822, houdende voorziening, aangaande de conflicten vanattributien tusschen de administratie en regterlijhe autoriteiten.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Gezien Let rapport van Onzen Opperjagermeester , Opperhoutvester voor de noordelijke provinciën , van den 14deti December 1821;

Gezien de rapporten van Onzen Minister van Justitie van den 8sten en 2isten December 1821 , n°. 128 en n°. 400, alsmede het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, van den I2den Januari daaraanvolgende;