is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschuit en meel, en de maat van eene mud, zal tot regeling van den accijns bedragen als volgt:

Voor eene mud zal worden gerekend 75 ponden ongebuild tarwen meel,

58 ponden gebuild tarwen meel,

68 ponden rogge meel,

95 ponden week tarwebrood,

89 ponden week roggebrood,

66 ponden tarwe beschuit,

60 ponden rogge beschuit;

meerder of minder hoeveelheid naar evenredigheid.

Meel en brood van gepelde spelt en turksche tarwe, wordt met meel en brood van tarwe, en meel eu brood van ongepelde spelt en egyptische rogge, wordt met meel en brood van rogge, en eindelijk koek wordt met roggebrood gelijkgesteld.

Goedgekeurd en bekrachtigd bij Koninklijk besluit van den nden November 1822 (staatsblad n°. 47).

Mij bekend,

De Staatsraad, belast met de directie der Staats-Secretarij,

* J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.