is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEELAND.

Van daar ten westen onmiddellijk om de stad Siuis, zoo dat dezelve stad builen bet territoir van toezigt blijft, langs bet vaarwater het Fas genaamd , tot aan het veerhuisje van het Zwin, en van hetzelve vecrhuisje zuidwaarts onmiddellijk langs de boorden ^an het Zwin of Sluisschegat, tot aan de gesloten Acdenburgsche haven; van daar in eene regte lijnkruissende het Zwin, over op den buitendijk aan de overzijde van hetzelve, vervolgens noordwaarts op weder Onmiddellijk langs de boorden van het Zwin, tot de hofstede bewoond door Vermast, en aan den buitendijk van het Zwin gelegen.

Van daar noordwaarts in eene regie lijn door het Kasteel-poldertje, den kleinen bladelijns polder, en den polder van de vier honderd beoosten ter hofstede , op den westelijken hoek van den polder Van de watering van Zuidzande f zijnde liet punt waar de westelijke dijk van laatstgenoemde polder in aanraking komt met den noordelijken dijk, van den polder van de vier honderd beoosten ter hofstede, en voorts langs gemeïden westelijken dijk, doorloopende tussclien den polder van de watering van Zuidzande, en de polders van het oude land van Kadzatid, en de vier honderd bezuiden de kerk van Kadzand, tot aan den zuidelijken hoek van den polder van het Strijdersgat.

Van daar langs den dijk, liggende tussclien den pol-

A 4