is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegde Wouterswegje, tot aan clen Nclaldwijlttchen weg.

Van daar, in eene regte lijn , op den steenen watermolen genaamd de Wipmolen, liggende aan de 's Graveaandsche vaart, bij den grooten Gantel f langs deze vaart, tot aan gezegden grooten Ganlel} langs dezen tot aan de nieuwe vaart: langs laatstgemelde vaart, tot aan de woniDg van Teunis Wesimaas , staande bij de Loobrug, op den westhoek van de oude vaart; alsdan laügs gezegde oude Vaart, westwaarts, acliter het dorp Loosduinen om, tot aan de buitenplaats Kraaijenstein ; voorts langs de zuid-westzijde van deze plaats, tot aan de blaauwe brug; en van deze brug, in eene regte lijn, op de boerenwoning genaamd Aarderiburg, en gelegen aan liet zoogenaamde Bijslag.

Van daar langs dit rijslag, loopende ten oosten, langs de boerenwoning bewoond door Barend Neerscholten, de buitenplaats genaamd Meer en Bosch i de boerenplaats bewoond door M. van Kempen, de buitenplaats van Dieiz, cn de boerenwoningen bewoond door Nicolaas Fluit en Dirk de Haan, tot aan den rijweg, genaamd de Klinge ; wijders langs dezen rijweg, naar en tot aan het zoogenaamde DeiIers laantje; langs hetzelve, ten noord-westen voorbij de plaats Meerdercoort, tot aan den Scheveningschen straatweg, dezen dwars over tot aan, en alsdan langs de 6'chi/ddegecst-laan, ten zuid-oosten voorbij de plaats Schudde geest, tot aan den denneweg ;