is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

***** °;cr deze,ve «M» gelegen; Tan daap

Jo"e "f6 jr' OI> den voor§evel van het huis, beooud door Jannes Katte,aer, gemeente

Vanberm eene regte lijn over de daar tnsschen ligB ue veenen en moerassen op den oosten hoek

« 7 * en van d3ar iu eene ^

op de herberg genaamd.

h t 7 denff0t'm CCne reSte % ten oosten, langs het dorp op Let uJterste ^ -

van den MarUlenherg, ten zuiden van fcZ-Jgelegen, van du punt in eene regte lijn op Roosdomsbrug, gelegen over de tfeAyktf-, Van hier •„ eene

regte hjn op de woning van jtrend Roosdom; van deze woning in eene regte lijn op het huis van den bouwman Jan Visscher, gemeente Marlelo; eu van dn hms zuidwaarts, in eene regte lijn op het zoogenaamde Ftssckers Vondel, gelegen over de BoL beek, grensscheiding tusschen Overijssel erx Gelderland,

GEIDEKIAjjd,

V» het gezegde Vü.cUr, Vondel, i„ Mtt l)n langs l„,t Toelpad v,„ Ioopen(!e

•» deo Bondijh onder Van daar in eene regte lijn gezegden Bondi.l ,„U gende, „„ d(i„ Haagendijl, ,„opeit(le 00J_ len Tan Let boerenhuis de Lollemar,, ].,,,

gezegden dijk, eo van daar denzel.en volgende lot de >t.ds,,.,de van Lochem, d. Armoede genW.