is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hhaaèeth &mans regts, en vervolgens langs de kromten van den weg , genaamd Gerdingen, westwaai ts tot aan den zamenioop van den grooten weg naar Gerdingen, welke vervolgens zuidwaarts opgaat naar een windmolen genaamd dé Nieuwe Molen, deze links latende liggen; van daar, oostwaarts, tot aan den eersten weg van Bree naar Boekholt, liuissende de gemeente van Bree, gaande vervolgens dwars door de zoogenaamde Wishagenheide, langs een dennen bosch en volgende den grooten weg van 's Hertogenboach naar Maastrisht, tot aan Gru ijl rode.

Van Gruijtrode, altijd denzelfden grooten weg volgende , dwars door de zoogenaamde Bondersag/isheide, latende eene kapel regts, door het dorp Obglabbeeh, dwars door de heide genaamd Op de Heide, tot aan Asch, latende links een dennenbosch, en verder op regts, een watermolen genaamd de Molenbeek.

\ an het dorp slsch, nog altijd denzelfden grooten Weg zuidwaarts volgende, door de zoogenaamde Gebrande heide, links, langs een groot dennenbosch, tot aan het huisje van den boschwachter, verlegt zich vervolgens tot op omtrent Ho schreden van gezegd bosch, en loopt, in eene regte lijn, langs denzelfden grooten weg tot aan de Lanalensche lieide, vervolgens, langs de wegen genaamd Heijestraat en Waterstraat.

Van daar, Westwaarts op , naar de pachthoeve be-