is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cault, vervolgens langs de beek genaamd le Ronne, dwars over den grooten weg van Leuze naar Ber^aix, tot aan het dorp Wudripont, en van dit dorp dezelfde beek volgende, latende het dorp Escanaffle links, tot daar dezelve valt in de Schelde. vervolgens langs deze rivier tot aan het dorp Waermaerde, in de provincie Westvlaanderén.

westvlaanderen.

Van daar noordwaarts, de kleine overvaart op de Schelde, en zuidwaarts, het dorp T'Vaermaerde, tegen over den Trappelstraetenweg, langs gemelden weg, voorbij de huizen van Francais en Jacques Meulebrouch, tot aan de steenen kapel op den grooten weg van Doornik naar Oudenaarden.

Van deze kapel, regts af, ten noordoosten, langs den grooten weg naar het dorp Waermaerde, tot aan het huis van den tegenwoordigen burgemeester Van Steenbrugge, en van daar, ten noordwesten, langs den gemeente-weg naar Thieghem , tot aan het Vierscharer gehucht.

Van dat gehucht bij den vijver Lindeleije af, regtStreeks langs eene steengroeve op een weg gaande naar de hoeve Moerman, aan den heer van Thieghem toebehoorende, en vervolgens uitloopende op een binnenweg, naar den zoogenaamden Berg Thieghem leidende.

Dan links af van deze hoeve langs gemelden bin-