is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts een weinig links af, van den weg Oijghem, daar, waar een wegwijzer staat, en altijd langs denzelfden weg tot aan dien van Oost Roosebehe, bij liet gehucht genaamd Totteka,

Hier westwaarts over, voorbij eene steenen kapel op den gemelden molen aan, bij Louche in gebruik.

Van dezen molen links, westwaarts naar den weg van Oost Roosebele op Ingelmunster, tot aan de herberg la Pomme, hier van den weg af, noordwaarts , langs den weg van Oijghem, naar Meulebeeke, voorbij de beek le Mandel op de steenenbrug , genaamd Leenbrugge, en op omtrent 100 ellen van dezen brug af, noordwestwaarts over eene laan in de weiden uitloopende, dan regts af, noordwaarts langs een voetpad, gaande naar den weg van St. Amand, terren over de hoeve van den heer i1 icrrc Surmont, in gebruik bij Josse 1'eelers.

Van daar links af,, westwaarts langs den weg van St. ylmand, tot aan de plankenbrug over de beek le Deeve, bij het gehucht genaamd Beelschenhoel; van deze brug af, zonder daar over te gaan, den weg af, westwaarts langs een voetpad dat op sommige plaatsen ter zijde van de beek loopt, en den weg van Meulebele naar Ingelmunster vereenigt, bij het huis van Franpois Soens, dooi" Franciscus Lefrecre bewoond, en gemerkt, n°. 86.

Van daar langs den gemelden weg, links af , naar Ingelmunster over eene steenenbrug, gelegen over de beek le Deeve.