is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

ÏIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

\

(N°. 5l.) BESLUIT van den iÓ^en December 1-822, houdende eene niéuwe aanwijzing der kantoren voor den uitvoer van schors of run, aan de landzijde.

Wn WILLE M, hj de gratie Góds, Koning dek Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hurtog van Luxemburg, enz., enz., ens.

Overwegende dat, bij het tarief van do regten op den in- , uit- en doorvoer van alle goederen, waren en koopmanschappen, gearresteerd bj dë wet van den 2gstea Augustus laatstleden (citaat'stitad n°. 3y), aan Ons is voorbehouden om den uitvoer van scligrs of rnn, ook aan de landzijde, langs zekere kantoren toetestaan, tegen betaling van zóódanige regten als plaatselijke en andere omstandigheden zullen vordefcen ;

^ Gezien de voordrhgt van Onzen Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten , en