is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionale Nijverhei 1 en de Koloniën, zal z-tr"en voor de krachtdadige handhaving van art. 5 der wet van den 21s,en Augustus 1816 (staatsblad no. 34>? houdende gebod, om op al!e scholen binnen het Eijk zonder uitzondering, alwaar de reken- of- wiskunst geleerd wnrdt , grondig onderwijs in het bij die wet vastgestelde matetf en gewigten-stelsel te doen geven.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, en voor het Publieke Onderwijs, Je Nationale Nijverheid en de Koloniën , alsmede Onze Minister van Staat belast met de generale directie der ontvangsten, zullen , i<der voor zoo veel hem aangaat , zorg drage voor de uitvoering van dit beslui hetwelk in het staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, den ïSd»™ December des jaars 1822, het tiende van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den twee-en-twintigste December 1822.

De Staatsraad, belast met de directie der Staats - Secretarij, *

j. o. de mry van streefkerk.