is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, van den 9 den Augustus 1822 ;

Den Raad van State gehoord ;

Hebben besloten en besluiten :

Art. i. Het tijdstip waarop de gemelde maten zuilen vvorden ingevoerd, wordt bij dezen bepaald op den isten Julij 1820.

2. Van dat tijdstip af, zullen geene andere maten hoegenaamd, voor de waren in dezen bedoeld, mogen worden gebruikt, of in winkels en magazijnen , op markten en op alle plaatsen alwaar dergelijke waren worden verkocht, aanwezig zijn, of door wrkoopers, welke zoo op de kruiwagens, als anderzias , die waren lang de w<?gen en straten te koop venten, worden medegevoerd.

5. Van hetzelfde tijdstip af, zal het gebruik der thans aanwezige zoogenoemde kovei schalen geheel ophouden, en er zullen geene andere korenschalen mogen gebruikt worden of aanwezig zijn, dau die, welke in art. 18 van Ons voormeld besluit van den ïc^eu December 1819 zijn beschreven, met d'*