is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passelijk zija , op alle adieu, spruitende uit fraudes en contraventien, bedreven vroeger dan den dag der invoering van het nieuwe stelsel van belasting ofwel ter zake, of bij gelegenheid van den overgang van het eene stelsel dier belastingen tot het andere ge. pleegd , en welke actiën na den dag van gezegde invoeiing voor de regtbanken zullen worden gebragt.

2 1. Dc tegenwoordige wet zal verbindende zijn met den dag dat dezelve in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den 2lsten December deS jaars I 822 , het tiende van Onze regering.

WILLEM.

Van vvege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK. Uitgegeven den vijf-en-twintigsten December 1822.

Be Staatsraad, belast met de directie der Staats - Secretarij,

J. G. DE MEY VAN STREKFKERI4.