is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepalen dat van schepen langs het Vriesche gat, inkomende, bestemd voor liet Groninger diep, of langs de Vriesche of Groninger wadden, of in !hct omgekeerd geval, hel Vrieschc gat uitgaande, de in- en uitklaricgen zullen mouten gescliiedeu aau het Rijks vaartuig, daartoe aanwezig, bezuiden de Engelsmans-plaat.

Onze Minister van Staat voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staats-, blad zal worden geplaatst.

Brussel den 25«tcn Februari 1820,

f

WILLEM.

Van wege den Koning," 3. G. DE MEY VAN STREEFKERK,

Uitgegeven den islen Maart 1823. *

De Secretaris van Slaat

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.