is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen, dat hij in zijne woning zal worden verzorgd, of in een ziekenhuis, of Wel in een gesticht zal worden geplaatst, indien zijn staat en de openbare zekerheid zulks vereis chen.

Het staat aan den curator , den toezienden curater, mitsgaders aan de opgeroepen bloedverwanten en aangehuwden vrij, om bij de arrondissements-regtbank in beroep te komen; zullende echter, hangende dat beroep , de beslissing van den kantons -regter bij voorraad moeten worden ten uitvoer gelegd.

Door de vorenstaande bepalingen wordt geen hinder toegebragt aan het vermogen van de arrondissements-regtbank, om, zoo daartoe termen zijn, tot behoud van de openbare rust en persoonlijke veiligheid , op verzoek van de genen die de curatele vragen , of van het openbaar ministerie, aanvankelijk de opsluiting te bevelen van den geen, wiens onder curatele stelling gevorderd wordt.

De opsluiting zal echter voor geen langeren tijd dan voor één jaar kunnen worden verleend.

24. Indien een kind van een onder curatele gesteld persoon zich ten huwelijk wil begeven, zullen de voordeelen, welke bij huwelijksche voorwaarden door den curator, in den naam van den onder curatele gestelden, besproken zijn, van geene kracht zijn, dan voor zoo verre dezelve na verhoor of oproeping vau de bloedverwanten of aangehuwden, door