is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgegeven zijn , of later zullen Wörden, zullen , behalve de handteekening van den scheepmeter of ijkmeester en den dag der meting en afgifte, moeten behelzen eene genoegzame omschrijving ter onderkenning van het schip , en wijders eene opgave van deszelfs lengte, wijdte en holte, het getal tonnen die hetzelve kan bevatten , en, voorzoo veel den meetbrief, later dan het emaneren der tegenwoordige tabelle wordt uitgegeven , de klasse of afdeeling , volgens welke het patentregt, ter zake van het gebruik van het schip, de schuit of het vaartuig, moet worden voldaan.

S xxxv.

De meetbrief zal intusschen niet afgegeven worden, dan , nadat het schip, de schuit of het vaartuig door den meter of ijkmeester zal zijn geijkt of gebrand , met de volgende teekenen.

1°. Het Rijks wapen.

2°. De jaarletters.

o°. Het bijzonder van den ijkmeester ; en

4°. Het getal der tonnen.

§ xxxvr.

De veriCcatie der schepen, schuiten en vaartuigen , naar aanleiding van § § 9 en 23 hierboven, te be-