is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2.

Zij zullen nogtans dusdanige overschnjvings-biljetten zelve moeten onderteekenen, en letterlijk de overbrenging van namen , titel of hoofd van rekening moeten aanvragen , zoodanig als die tegenwoordig op het grootboek bekend staan. Wanneer bij dusdanige rekeningen bijzondere verbanden of aanteekeningen gevonden worden, die in het hoofd van rekening niet staan uitgedrukt, zullen die tevens letterlijk op liet bijbock moeten overgebragt worden.

.Art. 3.

Van de eigenhandige Onderteekening dezer overschrijving-biljetten zijn vrijgesteld alle houders van rekening, welke bereids procuratien tot het doen van overschrijvingen in de werkelijke rentegevende schuld op het grootboek te Amsterdam hebben verstrekt; de onderteekening, van het onder art. 1 vermelde over— schrijvings-biljet , door de gemagtigden, mits die procuratie bij de directie van het grootboek behoorlijk zij geregistreerd, en bij de inlevering van dat biljet aldaar vertoond wordt, is hiertoe voldoende.

Art. 4.

Wanneer hij de directie van het grootboek zal ge-

A 5