is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En is Onze Minister van Justitie belast met de uitvoering va» het tegenwoordig besluit, waarvan aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat en aan den Raad van State, respectivelijk tot informatie en narigt, zal worden kennis gegeven; zullende betzelve voorts in bet staatsblad worden geplaatst.

Brussel den i4"kn Mei 1823.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DB MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den vier-en-twintigsten Mei »8a5.

De Secretaris van Staat. ï. G. DE MEY VAN STREEFKERK.