is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STA ATS BLAD

TAN i

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

^N9» 4 5.) BESLUIT van den 2Sstcn Scptfmber 1823, houdende vermindering van. de vastgestelde prer/iie op het ontdekken van eenen achtergeblevenen <■;/ voortvlugtigen l o t e l i n g der NATIO.NALE MILITIE.

W IJ WILLEM, bij de gratie Gods,

KONING DER NE HERLANDEN, r R I f\' 3

VAN ORANJE — NASSAU, GROOT -IIERTÜG

VAN LUXEMBURG, ens., enz., enz.

Gezien ons besluit van den 26st«n Juni II. (staatsblad n°. 2-i), houdende wijziging van dat van 'j5 Juni 1814 (staatsblad n°. 71), omtrent liet uitloven Aan premien , wegens het ontdekken van deserteurs;

Herzien ons besluit van 10 April 1821, n°. «p, waarbij de bestaande bepalingen ten opzigte der uitbetaling van premien, voor het arresteren van de deserteurs der landmagt , mede toepasselijk woideu gemaakt op de achtergeblevene of yoortvlugtige lotelingen der nationale militie j