is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

N '

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN*

(iV. 56.)

BESLUIT van den 2/■»*«» december 1823, waarbij wordt gehandhaafd een door dm Gouverneur der provincie Oostvlaanderen opgeworpen conflict, in zeker bij de regtbanh van eersten aanleg te Oudenaarde in hooger beroep aanhangig regtsge iing tusscheri L. van Germcersch en J. de Cooman , iommissaris der wegen, waterloopen enz. te Ronsse.

Wij WILLEM, etjpe gratie Gods , Koning der NMtrrêfiT.a.n'ötesi, Prins van Oranje-Nassau , GrootHertog van luxemhurg, enz., enz., enz.

Op het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Justitie eu van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, opzigtelijk zeker, naar aanleiding van Ons besluit v«n den 5den October 1822 (staatsblad n° 44), door den Gouverneur van Oostvlaanderen opgeworpen conflict in een regtsgeding bij de regtbank van eersten aanleg te Oudenaarde ia liooger beroep aanhangig,