is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Het kanton Baeimbrugge, hetwelk zal v\ orden vereenigd met het arrondissement Utrecht.

I. Dc gemeente Nichtevecht, kanton TT eesp , en het gehucht Klein Muiden, kanton Na ar den , Welke aan het kanton Baambrugge zullen zijn toegevoegd , en met hetzelve tot het arrocdissement Utrecht zullen overgaan.

c. De gemeenten Loenen en N ieuwersluis , Loenen Kronenbrugs-Geregt, Loendersloot, Mijnden, Nieuwe Ter jla , Oud-Oever en Vreeland, te zamen met de gemeente Korlhoef uitmakende het kanton Loenen, dat aan het airondissement Utrecht wordt toegevoegd.

d. De gemeenten Ond-cn Nieuw-Loosdrecht, welke toegeA'oegd worden aan het zoo evengem. kanton Loenen en met hetzelve tot het arrondissement Utrecht zul'en overgaan.

De zoo evengem. gemeente Korthoef, henevens de gemeenten Hilversum en 's G rav eland, thans behoorende , de eerste tot het kanton Loenen , en de beide laalsten tot hit kanton Loosdrecht, hetwelk geheel wordt afgeschaft, zullen een nieuw kanton uitmaken, waarvan Hilversum de hoofdplaats zijn zal, en dat tot, het arrondissement Amsterdam zal behooren.