is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»vt, 48 van meergemelde wet, en tegen dezelve overeenkomstig de wet worden geprocedeerd.

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken , Onderwijs en Waterstaat, mitsgaders Onzen Opperjagermeester , Opperhoutvester voor de noordelijke provinciën, zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk aan den Raad van State zal worden medegedeeld en in het staatsblad geplaatst.

Gegeven op het Loo, den 25sten Mei des jaarj i8a4, en van Onze regering h#i elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning,

I. G. DE MEY VAN 8TREEFKKRJC.

Uitgegeven den «tesden Juni i8a4.

De Secretaris van Staat, ». G. DB MEY VAN 8THF.EFKERC.