is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer wet, wordt bepaald op den eersten der maand , volgende op die waarin de wet zal zijn vastgesteld.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriëele departementen, en autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te'sGravenhage , den Sisten Mei des jaars 1824, het elfde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den een en dertigsten Mei 1824. De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.