is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN.

(JV . 5o.) BESLXJ1T van den 12den September 1824, waarbij de, ten behoeve van het Kweehschooï te Amsterdam, geheven wordende belasting op de inkomende schepen, met den isten Januari 1825, wordt afgeschaft.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Gboot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Willende, voor zoo veel zulks van Ons afhangt, medewerken tot de ontheffing des handels van de lasten, welke te Amsterdam, meer bijzonder op denzelven drukken;

Gelet op Ons besluit van den 28sten Maart i8i4 (staatsblad n°. 43), waarbg de belasting voorheen, op verzoek der commercie, ten behoeve van het onderhoud van de kweekschool voor de zeevaart, gelegd geweest op alle schepen, inkomende in de havens ressorterende onder de voormalige Admiraliteiten van de Maas en Amsterdam, wederom is ingevoerd, en voor al de