is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

havens der toenmalige vereenigde Nederlanden, is gemeen gemaakt;

Gezien de rapporten van Onze Ministers voor de Marine en voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën ;

Hebben besloten en besluiten:

De voormelde belasting op de inkomende schepen; bij Ons besluit van den 28sten Maart i3i4 (staatsblad n°. 43 ), ten behoeve der kweekschool te Amsterdam op nieuw ingevoerd , wordt met den ïsten Januari 1825 afgeschaft.

Onze Staatsraad, Administrateur der directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen , is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan kennis zal worden gegeven aan Onze Ministers voor de Marine , van Binnenlandsche Zaken, Onderwijs en Waterstaat, en voor de Nationale Nijverheid cn de Koloniën, en hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te 's Gravenhage den i2den September des jaars i824 , het elfde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, 3. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven , den achttienden September 1824.

De Secretaris van Slaatf 3. G. DE MEY VAN STREEFKERK.