Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to?7Sten Van hoofdstuk VI der Rijksbegroting voor het dienstjaar ,y47> waaraan de restanten worden toegevoegd.

Art

Omschrijving Bedrag

C. Koninklijk Kabinet van munten, penningen en «esneden steenen te 's-Gravenhage.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte voorwerpen .... ƒ 11482 Ig, Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen

voor in vorige jaren gekochte voorwerpen .... 25 121 I9g Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte voorwerpen .... 24074

198 ?' R:jksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden.

aterieeïe behoeften en overige uilgaven 2 000

204 ' Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten te Delft.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen voor m vorige jaren gekochte voorwerpen .... 200

207 J' Rijksmuseum G- M- Kam te Nijmegen.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte voorwerpen .... 6380

217 ' Riiksmuseum Twenthe te Enschede.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen

voor in vorige jaren gekochte kunstwerken .... 15454 215 VT' Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterloo.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken .... 9 700

N. Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlandsch 219 Openluchtmuseum" te Arnhem.

Aankoopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken .... 27 610

Onderafdeeling IV. Bibliotheekwezen.

236 ^aragr,aaf L Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

Materieele behoeften en overige uitgaven 40 qoo

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST.

Afdeeling I. Oudheidkunde en Natuurbescherming. 359 Pndfr.a.fdeeIing L Natuur" en Landschapsbescherming.

subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de aankoop van natuurmonumenten 250 000

Sluiten