Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z

Ziekenfondsraad.

— Wet, betreffende instelling van een Ziekenfondsraad.

S. H 135. 24 April. Blz. 166.

Ziektewet.

— Wet tot wijziging der Ziektewet en der Invaliditeitswet.

S. H 284. 1 Augustus. Blz. 338.

Zuivering- Perswezen.

— Wet, houdende Noodzoorziening Perswezen. S. H 211. 28 Juni. Blz. 267.

— Besluit tot vaststelling datum van inwerkingtreding Wet Noodvoorziening Perswezen (Stbl. no. H 211).

S. H 212. 28 Juni. Blz. 273.

AuivenngsDesuiit.

— Besluit tot ongegrondverklaring van het beroep van A. J. A. M. Wierts, voormalig commies ter secretarie van Rosmalen, in zake zuivering.

S. H 172. 7 Juni. Blz. 220.

— Besluit tot ongegrondverklaring van het beroep van W. Antheunissen, te 's-Gravenhage, in zake zuivering.

S. H 440. 19 December. Blz. 632.

— Besluit tot ongegrondverklaring van het beroep van N. J. Kanaar, te Deventer, in zake zuivering.

S. H 467. 30 December. Blz. 660.

Sluiten